thanh toán gardenhills

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN DỰ ÁN CITYLAND GARDEN HILLS

Đợt

Giá trị (%)

Mô tả

Đặt cọc

100 triệu đồng

 

Đợt 1

30% (bao gồm cọc)

Trong vòng 10 ngày từ khi ký hợp đồng đặt cọc

Đợt 2

20% (Ký hợp đồng góp vốn)

3 tháng kể từ đợt 1

Đợt 3

20%

3 tháng sau đợt 2

Đợt 4

5%

Hoàn thành phần móng nhà

Đợt 5

20%

Bàn giao nhà

Đợt 6

5%

Bàn giao giấy chủ quyền nhà

 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN DỰ ÁN CITYLAND GARDEN HILLS

Công Ty TNHH ĐầuTư Địa ỐcThành Phố
Số tài khoản: 102010001277133 NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN TP. Hà Nội.
Địa chỉ: 24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa kao, Quận 1, TPHCM.

Nội dung: Khách hàng……….nộp tiền……...căn….... dự án City land Center Hills