thanh toán center

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN DỰ ÁN CITYLAND CENTER  HILLS

Đợt

Giá trị (%)

Mô tả

Đặt cọc

100 triệu đồng

 

Đợt 1

30% (bao gồm cọc)

Trong vòng 10 ngày từ khi ký hợp đồng đặt cọc

Đợt 2

20% (Ký hợp đồng góp vốn)

3 tháng kể từ đợt 1

Đợt 3

20%

3 tháng sau đợt 2

Đợt 4

5%

Hoàn thành phần móng nhà

Đợt 5

20%

Bàn giao nhà

Đợt 6

5%

Bàn giao giấy chủ quyền nhà

 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN DỰ ÁN CITYLAND CENTERHILLS

Công Ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Thành Phố
Số TK: 177010000024460 tại Ngân Hàng TMCP Công Thương VN – CN11 - HCM.
Địa chỉ: 24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM.

Nội dung: Khách hàng……….nộp tiền……...căn….... dự án Cityland Center Hills