Liên hệ với chúng tôi

Phương châm kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố (Cityland) là “Chuyên nghiệp - Uy tín - Chất lượng”. Phương châm này mang tính dài hạn và được phổ biến sâu rộng trong toàn Công ty để mỗi thành viên hiểu, tự hào và toàn tâm, toàn ý thực hiện. Chính những điều này đã góp phần tạo nên phần hồn cho doanh nghiệp chúng tôi tồn tại và phát triển bền vững.

  • Cityland Tower - 168 Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp, TP.HCM
  • Hotline: 0908.004.093
  • huyen.dtt@cityland.com.vn